درون حجره امامی ست خون جگر گشته

درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته
دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته

***
ببین که لحظۀ راه رفتنش چه سان آقا

شبیه مادرشان دست بر کمر گشته
دگر تمامِ امیدهای زندگی، مهدی

برای بابِ غریبِ تو بی‌ثمر گشته
همین مهِ شبِ قامت هلال، هر چشمش

برای ظلمِ مدینه چه‌قدر، تر گشته
درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته

دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته
***

همان امامِ غریبی که گریه می کرده
و زخمی از غمِ مسمار و میخِ در گشته

بیا تو حضرتِ حجت کنارِ جسمِ پدر
دگر عزیزِ تو آمادۀ سفر گشته

درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته
دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته

***
به خورد باب تو هم زهر کینه‌ای دادند

و زهرِ کینه برایش چه‌قدر، شر گشته
تمامِ عالم بالا و جن و انس امشب

زِ وضع جسمِ نحیفش که با خبر گشته
درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته

دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته
***
سایر ذاکرین
مطلع:

درون حجره امامی ست خون جگر گشته

ذاکر:

سایر ذاکرین

سبک:

واحد

موضوع:

امام عسكري عليه السلام

سال:

1394

100
100
1394
سایر ذاکرین
امام عسكري عليه السلام
واحد
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام تلگرام

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوای هیأت با استعانت از حضرات معصومین علیهم السلام و با الطاف بی‌کران پروردگار، از سال 87 با دغدغه‌ی شخصی و به صورت نرم‌افزار چندرسانه ای، تولید و عرضه شد و با استقبال خوبی از طرف ذاکرین اهلبیت روبرو شد. از آنجا که این محصول پاسخ گوی یکی از نیازهای اصلی یعنی پیاده سازی شعر و سبک است، همواره مورد پیگیری ایشان بوده است. از سال 94 با توجه به همه گیر شدن تلفن های همراه هوشمند، با حمایت مادی و معنوی سازمان فضای مجازی سراج در تأمین بخش اصلی هزینه‌ها و اختصاص زیرساخت فنّی، نرم افزار تلفن همراه نوای هیئت تولید و منتشر شد. یکی از نیازهای اصلی ذاکر دسترسی به اشعار و سبکهای مناسب و به روز است و غالباً اشعار و سبکهای ذاکرین شاخص مورد استفاده ی طیف عظیمی از ذاکرین کشور قرار می گیرد. نوای هیأت این نیاز را به شیوه ای جدید پاسخ گفته است. نوآوری صورت گرفته هم زمانیِ رؤیت متن و صوت مداحی‌هاست. آموزشی که در دل این نمایش هم زمان وجود دارد و تأملی که در شیوه ی اجرای ذاکرین شاخص خود به خود اتفاق می افتد، نرم افزار را بسیار کاربردی نموده است.