سلطان قلب من

(سلطانِ قلبِ من
مولا امام حسن، مولا امام حسن)4

***
از حیِّ ذوالمنن

رویِ تو منجلی
ای دوّمین حسن

از چهارمین علی
ای حجّت خدا

ای فخرِ انجمن
(سلطانِ قلبِ من

مولا امام حسن، مولا امام حسن)4
***

مُلكِ سخا و جود
بحرِ عنایتی

در وادیِ كرم
تو بی‌نهایتی

گفته فقط خدا
در مدحِ تو سخن

(سلطانِ قلبِ من
مولا امام حسن، مولا امام حسن)4

***
حیدر شمائلی

زهرا خصائلی
حُسن حَسن تویی

انسانِ كاملی
یك لاله از رُخت

صد باغِ یاسمن
(سلطانِ قلبِ من

مولا امام حسن، مولا امام حسن)4
***

ای سامرای تو
كرب‌وبلای ما

صحن‌و سرای تو
دارُالشّفای ما

تجویزِ کربلا
بر ما رقم بزن

(سلطانِ قلبِ من
مولا امام حسن، مولا امام حسن)4

***
طاعت به مهرِ تو

مقبول‌و كامل است
مُهرِ تو بر جبین

جایِ تو در دل است
دل شُد شهیدِ تو

در جنگِ تن به تن
(سلطانِ قلبِ من

مولا امام حسن، مولا امام حسن)4
***

هر جمعه قلبِ ما
در می‌زد تو را

بادا سلام ما
بر مهدیِ شما

مستِ نوایِ تو
هر بلبلِ چمن

(سلطانِ قلبِ من
مولا امام حسن، مولا امام حسن)4

***
ای پورِ عسكری

جانِ جهان‌نما
با تیغِ حیدری

صاحب زمان بیا
صاحب الزمان بیا

صاحب الزمان بیا
(یا صاحب الزّمان

الغوثُ اَلامان، الغوثُ اَلامان)
***
حاج منصور ارضی
مطلع:

سلطان قلب من

ذاکر:

حاج منصور ارضی

سبک:

شور میلاد

موضوع:

امام حسن عسكري عليه السلام

سال:

1394

0
3
1394
حاج منصور ارضی
امام حسن عسكري عليه السلام
شور میلاد

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوا سامانۀ جامع مدح و مرثیه است. در این سامانه سعی داریم با استعانت از پروردگار متعال و با امید به نگاه اهلبیت علیهم السلام به ارائۀ محتوای به روز و دسته‌بندی شده بپردازیم. از شما می‌خواهیم اولاً با دعای خیر و دوماً با نظرات خود در این مسیر یاری نمایید.