ای شاه و مولا

ای.. شاه و مولا
دل‌.. بند زهرا

ای.. قبلۀ دل‌ها
(یا حسن، یا حسن، یا امامِ عسگری)2

***
ای.. سوز و سازم

ای.. یارِ نازم
ای.. مَحرمِ رازم

(یا حسن، یا حسن، یا امامِ عسگری)2
***

به قلبِ شوره‌زار من
گُل کن گُل کن، بهارِ من

گره بزن دل مرا
به گیسویت، ای نگار من

ای.. شاه و مولا
دل‌.. بند زهرا

ای.. قبلۀ دل‌ها
(یا حسن، یا حسن، یا امامِ عسگری)2

***
ای.. غم‌گسارم

دا.. ر و ندارم
مح.. بوب‌و دلدارم

هـَ .. ستی امیرم
بَـ .. ر تو اسیرم

بهـ .. رِ تو می‌میرم
گدایی از تو را کسی

به عالمی اگر دهد
قسم به حقّ مهدیّت

که عالمی ضرر دهد
ای.. سوز و سازم

ای.. یارِ نازم
ای.. مَحرمِ رازم

(یا حسن، یا حسن، یا امامِ عسگری)2
***

ای.. شاه و مولا
دل‌.. بند زهرا

ای.. قبلۀ دل‌ها
(یا حسن، یا حسن، یا امامِ عسگری)2

***
حاج محمود کریمی
مطلع:

ای شاه و مولا

ذاکر:

حاج محمود کریمی

سبک:

سرود

موضوع:

امام حسن عسكري عليه السلام

سال:

1394

0
6
1394
حاج محمود کریمی
امام حسن عسكري عليه السلام
سرود

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوا سامانۀ جامع مدح و مرثیه است. در این سامانه سعی داریم با استعانت از پروردگار متعال و با امید به نگاه اهلبیت علیهم السلام به ارائۀ محتوای به روز و دسته‌بندی شده بپردازیم. از شما می‌خواهیم اولاً با دعای خیر و دوماً با نظرات خود در این مسیر یاری نمایید.