ز يك مشرق نمايان شد دو خورشيد جهان آرا

ز يك مشرق نمايان شد دو خورشيد جهان آرا
كه رَخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را

دو مِرآت جمال حق، دو درياي كمال حق
دو نور لايزال حق، دو شمع جمع محفل ها

دو وجهُ الله رباني، دو سر الله سبحاني
دو رُخسار سماواتي، دو انساني خدا سيما

دو عيسي دَم، دو موسي يَد، دو حُسن خالق سَرمد
يكي صادق يكي احمد، يكي عالي يكي اعلا

يكي بنيانگر مكتب، يكي آرنده ي مذهب
يكي انوار را مشعل، يكي اسرار را گويا

يكي از مكه انوار رُخش تابيد در عالم
يكي شد در مدينه آفتاب طَلعتش پيدا

يكي نور نبوت را به دل ها تافت تا محشر
يكي نور ولايت را ز نو كرد از دَمش احيا

رسد آواي قالَ الصادق و قالَ رسول الله
به گوش اهل عالم، تا كه اين عالم بُود بر پا

يكي جان گرامي در دو جسم پاك و پاكيزه
دو تن اما چو ذات يك تا هر دو بي همتا

محمد كيست جان جان جان عالم خلقت
كه گر نازي كند دَر هم فرو ريزد همه دنيا

محمد كيست روح پاك كُل انبيا در تن
كه حتي در عدم بودند بي او انبيا يك‎جا

محمد كيست مولايي كه مولانا علي گويد
منم عبد و رسول الله بر من رهبر و مولا

محمد از زمان ها پيشتر مي زيست با خالق
محمد از مكان پيموده ره تا اوج اَو اَدني

محمد محورِ عالم، محمد رهبر آدم
محمد منجي هستي، محمد سيد بَطحا

محمدكيست آن كو بوده قرآن، دفتر مدحش
كه وصفش را نداند كس به غير از قادر دانا

محمد را كسي نشناخت جز حق و علي هرگز
چنان كه جز خدا و او كسي نشناخت حيدر را

وضو گيرم ز آب كوثر و شويم لب از زمزم
كنم آن گه به مدح حضرت صادق سخن اِنشا

ششم مولا، ششم هادي، ششم رهبر، ششم سرور
كه هم درياي شش گوهر، بُود هم دُر شش دريا

صداقت از لبش خيزد، فصاحت از دَمش خيزد
فلك قدر و ملك عبد و قضا مِهر و قَدر امضا

بسي زُهاد و عُبادند بي مهرش همه كافر
بسي عالم، بسي عارف، همه بي نور او اَعمي

دو خورشيد منير او هشام و بو بصير او
دو كوه حكمت و ايمان دو بحر دانش و تقوي

مُراد دين نبي مِهر علي و مذهب جعفر
سه مشعل بوده و باشد چه در دنيا چه در عُقبي

درِ ديگر زنم غير از در آل علي هرگز
ره ديگر رَوم غير از ره اين خاندان حاشا

بهشت من بُود مِهر علي و مِهر اولادش
نه از محشر بُود بيمم، نه از نارم بود پروا

سراپا عضو عضوم را جدا سازند از پيكر
اگر گردم جدا يك لحظه از ذُريه ي زهرا

از آن بر خويش كردم انتخاب نام ميثم را
كه باشم همچو او در عشق ثارالله پا بر جا

************
شاعر : استاد غلامرضا سازگار
سید مجید بنی فاطمه
مطلع:

ز يك مشرق نمايان شد دو خورشيد جهان آرا

ذاکر:

سید مجید بنی فاطمه

سبک:

شعر مدح

موضوع:

پيامبر اعظم صلوات الله عليه و آله , امام صادق عليه السلام

سال:

1395

100
100
1395
سید مجید بنی فاطمه
پيامبر اعظم صلوات الله عليه و آله
امام صادق عليه السلام
شعر مدح
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام تلگرام

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوای هیأت با استعانت از حضرات معصومین علیهم السلام و با الطاف بی‌کران پروردگار، از سال 87 با دغدغه‌ی شخصی و به صورت نرم‌افزار چندرسانه ای، تولید و عرضه شد و با استقبال خوبی از طرف ذاکرین اهلبیت روبرو شد. از آنجا که این محصول پاسخ گوی یکی از نیازهای اصلی یعنی پیاده سازی شعر و سبک است، همواره مورد پیگیری ایشان بوده است. از سال 94 با توجه به همه گیر شدن تلفن های همراه هوشمند، با حمایت مادی و معنوی سازمان فضای مجازی سراج در تأمین بخش اصلی هزینه‌ها و اختصاص زیرساخت فنّی، نرم افزار تلفن همراه نوای هیئت تولید و منتشر شد. یکی از نیازهای اصلی ذاکر دسترسی به اشعار و سبکهای مناسب و به روز است و غالباً اشعار و سبکهای ذاکرین شاخص مورد استفاده ی طیف عظیمی از ذاکرین کشور قرار می گیرد. نوای هیأت این نیاز را به شیوه ای جدید پاسخ گفته است. نوآوری صورت گرفته هم زمانیِ رؤیت متن و صوت مداحی‌هاست. آموزشی که در دل این نمایش هم زمان وجود دارد و تأملی که در شیوه ی اجرای ذاکرین شاخص خود به خود اتفاق می افتد، نرم افزار را بسیار کاربردی نموده است.