به بهار گفتم ثمرت مبارك

به بهار گفتم ثمرت مبارك
به بهشت گفتم شجرت مبارك

به سپهر گفتم قمرت مبارك
به وصال گفتم سحرت مبارك

به وجود گفتم گهرت مبارك
به شكيب گفتم ظفرت مبارك

به كليم گفتم شب احمد آمد
به مسيح گفتم كه محمّد آمد

****
چه خوش است امشب شب عيش و نوشم

چو ملك ز گردون گذرد سروشم
چو شراب كوثر ز درون بجوشم

به وصال ساقي ز شعف بكوشم
من و هاي و هوي و دو لب خموشم

كه هماره جانم دهد و ستاند
ز نبـي بگويـد، ز علي بخواند

************
ز خدا بوَد پر همه جاي مكه

شده غرق، عالم به فضاي مكه
زده پر وجودم به هواي مكه

به زمين مكه، به سماي مكه
به مقام كعبه، به صفاي مكه

به رسول اكرم، به خداي مكه
به شكوه كعبـه، به جلال احمد

كه خداست پيدا به جمال احمد
***********

شب شام روشن ز فروغ رويش
رهِ «ايمن» ايمن، به پناه كويش

يم بي نهايت نَمي از سبويش
قد خضر سروي به كنار جويش

دل خلق بسته به كمند مويش
به بهار خلقش، به بهشت خويش

به كـدام دم، دم زنـم از ثنايش
به كدام سر، سر فكنم به پايش

************
نفسش روايت، سخنش درايت

هدفش نبوت، كنفش ولايت
جلوات رويش، همه را هدايت

اثرات دستش، همه جا عنايت
منم و عطايش، دو خجسته آيت

نه در آن حدود و نه بر اين نهايت
به خدا به قرآن، به رسول و آلش

كه بـس اسـت فردا نگه بلالش
************

به خداست عبد و به دلش خدايي
به ثناس بسته دهن سنايي

همه خسروان را به درش گدايي
همه دلبران در قدمش فدايي

قد و قامتش را همه كبرايي
دمد از وجودم دم نارسايي

نـه توان ثنايش به زبان بيارم
نه توان قلم را به زمين گذارم

***********
به تمام قرآن، به رسول داور

به جلال زهرا، به مقام حيدر
به صفا، به مروه، به منابه مشعر

به دو دخت زهرا به شبير و شبر
به مقام سلمان، به قيام بوذر

به كمال ميثم، به خلوص قنبر
كه خدا ندارد بشري چو احمد

كه بشر ندارد پدري چو احمد
*************

هله اي دو عالم همه دم به كامت
ز فلك گذشته اثر كلامت

تو بگو كه گويم سخن مقامت
تو بخوان كه عالم شنود پيامت

ز بشر درودت ز خدا سلامت
همه جا قيامت شده با قيامت

چه شود بخواني به نواي ديگر
چه شود برآيـي ز حراي ديگر

***********
تو پيمبر استي به همه زمان ها

تو خدايگاني به خدايگان ها
كمي از زمينت همه آسمان ها

به كفت زمامِ همه كهكشان ها
قدمت فرازِ قلل جهان ها

كلمات نورت، همه نقش جان ها
تو زعيم بودي، همه انبيا را

تو پيمبر استي همه اوليا را
****

تو رسول بودي كه نبود عالم
تو امام بودي و نبود آدم

به همه مؤخر ز همه مقدم
تو نبي اعظم تو رسول اكرم

تو دليل بودي به كليم در يم
تو مسيح بودي به مسيح در دم

تو خـدا جلالـي، تـو خـداپرستي
تو هميشه بودي، تو هماره هستي

***********
تو رسول حق تا صف محشر استي

تو پيمبران را همه رهبر استي
تو مطهر استي، تو مطهر استي

تو فروتن استي، تو فراتر استي
تو امام حيدر، تو پيمبر استي

تو ز انبيا هم، همگي سر استي
نگهـي بـه «ميثم» كه ره تو پويد

همه از تو خواند، همه از تو گويد
************

شاعر: غلامرضا سازگار
حاج سعید حدادیان
مطلع:

به بهار گفتم ثمرت مبارك

ذاکر:

حاج سعید حدادیان

سبک:

شعر مدح

موضوع:

پيامبر اعظم صلوات الله عليه و آله

سال:

1396

100
100
1396
حاج سعید حدادیان
پيامبر اعظم صلوات الله عليه و آله
شعر مدح
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام تلگرام

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوای هیأت با استعانت از حضرات معصومین علیهم السلام و با الطاف بی‌کران پروردگار، از سال 87 با دغدغه‌ی شخصی و به صورت نرم‌افزار چندرسانه ای، تولید و عرضه شد و با استقبال خوبی از طرف ذاکرین اهلبیت روبرو شد. از آنجا که این محصول پاسخ گوی یکی از نیازهای اصلی یعنی پیاده سازی شعر و سبک است، همواره مورد پیگیری ایشان بوده است. از سال 94 با توجه به همه گیر شدن تلفن های همراه هوشمند، با حمایت مادی و معنوی سازمان فضای مجازی سراج در تأمین بخش اصلی هزینه‌ها و اختصاص زیرساخت فنّی، نرم افزار تلفن همراه نوای هیئت تولید و منتشر شد. یکی از نیازهای اصلی ذاکر دسترسی به اشعار و سبکهای مناسب و به روز است و غالباً اشعار و سبکهای ذاکرین شاخص مورد استفاده ی طیف عظیمی از ذاکرین کشور قرار می گیرد. نوای هیأت این نیاز را به شیوه ای جدید پاسخ گفته است. نوآوری صورت گرفته هم زمانیِ رؤیت متن و صوت مداحی‌هاست. آموزشی که در دل این نمایش هم زمان وجود دارد و تأملی که در شیوه ی اجرای ذاکرین شاخص خود به خود اتفاق می افتد، نرم افزار را بسیار کاربردی نموده است.